Ik heb al veel vragen gehad over wat een leegroepbegeleider nu eigenlijk is en wat hij doet. We weten allemaal redelijk in te schatten wat een leraar doet, maar een leergroepbegeleider……??
Daarom even deze posting om het een en ander uit te leggen.

Een leergroepbegeleider werkt vanuit betrokkenheid bij leerlingen
Van een leergroepbegeleider mag je verwachten dat hij of zij op de eerste plaats werkt vanuit een grote betrokkenheid bij leerlingen. Verder gelooft hij in de capaciteiten en kwaliteiten van deze generatie jonge mensen en kan hen voortdurend stimuleren, ondersteunen en verantwoordelijk houden voor hun eigen handelen. Een leergroepbegeleider is in staat anderen te inspireren, samen te werken en open te staan om blijvend te leren.

Passie en interesse als vertrekpunt
Voor het Orion College geldt sterk dat ieder mens uniek is. Daarom wordt het onderwijs afgestemd op de individuele leerling. De passie en de interesse van de leerling is hierbij het vertrekpunt, het sturend element voor de inrichting van het onderwijs. Het leren vindt plaats binnen de context van de gemeenschap waar de jongere deel van uit maakt. Dat betreft allereerst de ouders en andere belangrijke volwassenen in zijn omgeving. Vervolgens is het leren direct gekoppeld aan het ‘echte leven’ door deel te nemen aan vrijwilligerswerk en bij te dragen aan het arbeidsproces in instellingen en bedrijven.

Hieronder (klik op Verder Lezen) volgen de taken van een leergroepbegeleider.

Taken van de leergroepbegeleider
De taken van de leergroepbegeleider hebben betrekking op:
– individuele leerlingen;
– de leergroep;
– de ouders;
– het maatschappelijk leven;
– de eigen schoolorganisatie

Hieronder geef ik even in het kort een samenvatting weer van elke taak. Uiteraard is elke individuele taak nog specifieker ingevuld.

Individuele leerlingen
Het managen van het onderwijs rond individuele leerlingen is de kerntaak van een leergroepbegeleider. Centraal daarbij staat het persoonlijk leerplan van elke leerling. Iedere leerling wordt begeleid in de planning en uitvoering van zijn eigen leerproces.

De leergroep
De leergroep is de thuisbasis van elke leerling. Het Orion College kent leergroepen van ongeveer 15 leerlingen van gemengde samenstelling wat betreft leeftijd en jaargroep. Een leergroepbegeleider heeft de taak om een stimulerend groepsklimaat te ontwikkelen en in stand te houden.

De ouders
Voor het Orion College zijn ouders een belangrijke partner. Zij maken deel uit van het ontwikkel/leerteam dat het persoonlijk leerplan regelmatig bespreekt. Dat betekent dat de leergroepbegeleider voortdurend goede contacten met de ouders onderhoudt over de voortgang en ontwikkeling van de leerling.

Het maatschappelijk leven
Het leren dat plaatsvindt op basis van het persoonlijk ontwikkelingsplan dient verbonden te zijn met de ‘echte wereld’. Dat betekent dat de leerling op zoek gaat naar een leerplaats buiten de school en daar een mentor heeft die zijn passie deelt en hem begeleidt. Ook de mentor maakt deel uit van het ontwikkel/leerteam. Een leergroepbegeleider bouwt een netwerk op en onderhoudt dit. Daarnaast geeft hij voorlichting en ondersteuning aan de mentoren.

De eigen schoolorganisatie
Voor de leergroepbegeleider is de eigen schoolorganisatie de context waarbinnen hij werkt en gezamenlijke verantwoordelijkheid draagt. Daarin neemt een leergroepbegeleider diverse leiderschapsrollen op zich. Eén van die rollen kan zijn het geven van lessen en trainingen.

Kortom: een leegroepbegeleider faciliteert, coacht, communiceert, begeleidt, regelt, luistert, inspireert, stimuleert, ondersteunt, ontwikkelt! Een mooi voorbeeld van een dienend leider.