Via de E-Zine van Pentascope kwam ik terecht bij een heel interessant seminar over Spiral Dynamics. De avond (21 november) wordt georganiseerd door ROI. De bijeenkomst kost maar 75 euro. En het programma is interessant! Kijk maar:

Sprekers
Paul Rademaker, voorzitter van het Netwerk Toekomstverkenningen en lid van de Club van Rome, bespreekt de verwachte ontwikkelingen in technologie en samenleving voor de komende 20 jaar.
Annemieke Roobeek, hoogleraar strategie en transformatiemanagement Nyerode University, gaat vervolgens in op de noodzakelijke transities in samenleving en organisaties.
Chris Cowan zal vanuit het perspectief van waardenmanagement schetsen hoe een omwenteling in leiderschap tot stand zou kunnen komen.
In de forumdiscussie gaan de inleiders met de zaal in debat over de vraag welk soort leiderschap hiervoor nodig is.

Wat is Spiral Dynamics?
Op de website van ROI wordt het in het kort beschreven:

“De Amerikaanse hoogleraar Clare Graves ontwikkelde een model om met de toenemende gedifferentieerdheid en complexiteit in de samenleving om te gaan. Het model laat zien hoe de ontwikkeling van omgevingen en waardensystemen die mensen daarin hanteren met elkaar interacteren. Dit dynamische krachtenspel is goed te duiden en voorspelbaar te maken met deze zienswijze. Voorts wordt inzichtelijk hoe waardentransities vorm kunnen worden gegeven.

Zijn model is door zijn opvolgers Chris Cowan en Natasha Todorovic omgedoopt tot Spiral Dynamics® en letterlijk in een kleurrijke spiraal gevisualiseerd. Voor de vijfde maal verzorgen zij in Europa hun befaamde seminars over fundamentele manieren van denken over ontwikkelingen in organisaties en samenleving. Deze ontwikkelingen hebben afwisselend een individuele dan wel een collectieve boventoon, en neigen naar een steeds hoger niveau te bewegen. Waartoe leiden deze ontwikkelingen? Hoe komt de samenleving er de komende decennia uit te zien? Hoe kunnen wij ons daar op voorbereiden? Dat zijn de vragen die centraal staan tijdens deze lustrum- bijeenkomst.”