Op 12 oktober 2017 organiseerden Wageningen University & Research, Circles, VNO-NCW Midden, IPKW en KIVI ‘The Future of Waste – de kracht van kringlopen’. Ik kreeg de opdracht er een korte video-impressie van te maken.