Trends in mediamarkten
Als gevolg van het sterk toegenomen media-aanbod en de opkomst van betaal-tv gaan mediaproducten (zoals nieuws) steeds meer op gewone producten lijken. Door de verspreiding van snel internet vervagen de verschillen tussen distributiekanalen als krant, tv en radio. Vanzelf zal het mediabeleid in de toekomst benaderd moeten worden vanuit de inhoud (content) en niet langer vanuit de distributiekanalen. Voor de publieke omroep heeft deze nieuwe benadering de meeste consequenties. 
Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in het rapport (pdf) Onderweg naar morgen; Een economische analyse van het digitaliserende medialandschap.
(klik op het plaatje voor een vergroting van het trendsoverzicht)


Economische analyse van de mediamarkt
In het CPB-rapport staat de volgende vraag centraal: Wat is de rol van de overheid in de mediamarkt, en hoe zal de invulling van deze rol kunnen veranderen? Om die vraag te beantwoorden, hebben de onderzoekers gekeken naar de werking van de mediamarkt en naar de invloed van de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen daarop.

Een veranderend medialandschap
Hoewel zich op het vlak van de vier overheidsdoelen pluriformiteit, onafhankelijkheid, kwaliteit en toegankelijkheid geen wijzigingen aankondigen, is het medialandschap zelf aan snelle verandering onderhevig, zodat het mediabeleid daarop alsnog zal moeten worden aangepast. Zo behoort de ooit zo belangrijke beperking van het aantal frequenties voorgoed tot het verleden: het aantal kanalen breidt zich uit tot in het oneindige. Door de digitalisering en de snelle opmars van Internet is bovendien het onderscheid tussen de distributiekanalen aan het vervagen. Nieuws en films worden meer en meer bekeken via Internet op het moment dat de consument het zelf wil. Voor specifieke informatie, bijvoorbeeld over vakanties of hypotheken, put de consument uit zowel tijdschriften, tv, kranten als Internet. Ook is het de verwachting dat het belang van betaal-tv en internet nog sterk zullen toenemen.

Betekenis ontwikkelingen voor publiek bestel
Een benadering op inhoud heeft de meeste consequenties voor de publieke omroep. Deze zal in de toekomst een scherper profiel moeten krijgen. Commerciële aanbieders kunnen de taken waaraan geen publiek belang verbonden is, overnemen van de huidige gesubsidieerde publieke omroep. Deze zou zich dan meer op kwalitatief hoogwaardige programma’s moeten richten. Wanneer we de content in vier typen verdelen – nieuws & opinie, kunst & cultuur, vermaak en specifieke informatie (zoals programma’s over klussen, gezondheid of vakanties) – dan zou het aandeel vermaak en specifieke informatie kleiner worden ten gunste van de eerste twee categorieën. De grootste uitdaging voor een toekomstige publieke omroep is daarbij dan ook om desondanks redelijke kijkcijfers te halen.
(bron)