Zoals bekend is denk ik, zal ik per 1 augustus gaan werken op het Orion College, een school voor Havo/Atheneum. Als leegroepbegeleider. Wat dat is zal ik in een volgende posting uitleggen (alhoewel hieronder ook al het een en ander beschreven staat). Nu eerst jullie maar eens het Orion College voorstellen. Kitty Janssen, rector van Orion College schrijft het volgende op de website. Het Orion College is:

Een leeromgeving waar jonge mensen graag meebeslissen, zelf ontwikkelen en initiatieven ontplooien. Het Orion College biedt onderwijs dat leerlingen motiveert en uitdaagt om te leren van elkaar en de omgeving in een context waarbij sprake is van waardering voor ieders eigenheid, respect, integriteit, verantwoordelijkheid, zelfdiscipline, betrokkenheid bij anderen. Een leeromgeving waar intermenselijke relaties, communicatie en creativiteit centraal staan. De leerlingen op Het Orion College krijgen een leertraject aangeboden waarbinnen alle ervaringen een plaats kunnen krijgen. Een leertraject waarbij hun eigen leven gezien wordt als deel van een groter geheel. Op Het Orion College weten en accepteren kinderen van zichzelf en elkaar wat hun sterke en zwakke kanten zijn en waar ze elkaars hulp nodig hebben.

Het Orion College profileert zich als een school voor voortgezet onderwijs waar elke begeleider, vanuit een kindgerichte benadering, jongeren begeleidt hun eigen (leer)behoeften te ontwikkelen en te realiseren, zodat ze kunnen zijn wie ze zijn. Leerlingen op het Orion College worden begeleid in het ontwikkelen van het totaal van hun vermogens, in sociaal, mentaal, intellectueel, fysiek, emotioneel en spiritueel opzicht. Door deze aspecten te integreren in het onderwijsleerproces hebben wij de verwachting dat de leerlingen als betrokken, bewuste jong volwassenen, in een evenwichtige balans de wereld in stappen. Het Orion college wordt omringd door gedreven mensen die zowel de onderwijsvisie een warm hart toedragen als erkennen dat de leerling van vandaag kwaliteiten en capaciteiten in huis heeft waar wij op aan kunnen en moeten sluiten.

Als je meer wilt lezen over onze school en het onderwijs, dan kun je de Schoolgids downloaden.