branding_klein

Wow dat lijkt me een mooi congres te worden. Het onderwijscongres voor ouders van het middelbaar onderwijs in Brabant, getiteld Ouders in de branding. Het congres zit vol met interessante workshops en lezingen.

Keynote Homo Zappiens van Wim Veen

Prof. Wim Veen doet de aftrap met de keynote Homo Zappiens, waar ik al regelmatig over geschreven heb. Dus als je Wim Veen’s interessant verhaal eens wil horen moet je zeker naar dit congres gaan. De moeite waard. Voor de kosten hoef je het niet te laten, want entree kost maar 20 euro!

Prof. Dr. Micha de Winter
Deze sessie zal ook interessant worden lijkt me. Er wordt ingegaan op de taken van school en ouders in de moderne samenleving en de huidige complexe wereld waar nog heel veel kwaliteiten nodig zijn behalve kennis, zoals goed kunnen samenwerken, leiding geven, verantwoordelijkheid en initiatief tonen, kunnen omgaan met tegenstellingen en conflicten.

Monique van Dam
En wat te denken van deze keynote van Monique van Dam:

“Internet heeft in ons dagelijks leven een overvloed aan informatie en keuzemogelijkheden met zich meegebracht. De gevolgen hiervan brengen het onderwijs en ook de opvoeding in beweging. 

De informatieovervloed en de vele keuzemogelijkheden vragen om het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden als: eigen onderzoek doen, eigen keuzes maken en houvast in jezelf hebben.

Wij, ouders en docenten van nu, zijn opgegroeid met de opvoeding van ‘aanpassen en gehoorzamen’. Doen wat hoort en lief en aardig zijn om erbij te horen, waren toen belangrijk. Het houvast lag buiten jezelf: in de goedkeuring en bevestiging van anderen

Tijd voor eigentijdse opvoeding: durven we mee?.

De Nieuwste School
En mijn bijzondere interesse heeft de presentatie van Tom van Kleef van de Nieuwste School.

“Leren in leef- en leergemeenschap is zonder respect en tolerantie niet mogelijk. Het betekent elkaar als personen in waarde laten en elkaars ideeën in waarde laten. De combinatie van respect en tolerantie bepaalt voor een belangrijk deel het sociale klimaat in de school, in een gesprek of debat. Er zijn 2 redenen waarom De Nieuwste School pleit voor respect en tolerantie. Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor leren. Leerlingen die zich onveilig voelen kunnen niet leren omdat ze veel tijd kwijt zijn aan overleven. De tweede reden is dat leren in een leergemeenschap op deze 2 voor-waarden is gebaseerd. Bij presentaties, debatten, discussies en het uitwisselen van ideeën staan deze waarden niet ter discussie. In de workshop wordt nader ingegaan hoe De Nieuwste School “samen leren“ als een opdracht voor ons allen ziet.”

Aanmelden kun je hier.