Ict_barometer_2006
De ICT-markt in Nederland trekt sterk aan.
Sinds 2001 is de groei niet zo hoog geweest. Van de 600 ondervraagde
directeuren in het onderzoek voor de ICT Barometer van Enst en Young verwacht 45 procent een groei van het
ICT-budget voor de komende twaalf maanden en slechts 11 procent een
daling. In april 2005 verwachtte 37 procent groei en 12 procent een
daling. Uit het onderzoek blijkt dat de overheid bezig is met een
inhaalslag. In deze sector zijn de groeiverwachtingen in ICT-budget het
grootst. 55 procent van de ondervraagde overheidsmanagers verwacht een
stijging en slechts 7 procent een daling. De groeiverwachting lag bij
de overheidsmanagers vorig jaar om deze tijd nog niet eens op de helft
van de verwachtingen nu.

In het onderzoek staan interessante grafieken m.b.t. de diverse sectoren en onderverdeeld naar hardware, software en services.

Download ICT Barometer mei 2006 (pdf)

Technorati tags: