In het boek De Beleveniseconomie van Pine & Gilmore wordt een nieuwe concurrentielandschap ‘ontworpen’ en beschreven. Op een treffende manier wordt duidelijk waar de verschillen zitten. In de Experience Economy waarin we ons steeds meer begeven naar een Transformatiesamenleving is vooral ‘de zorg voor’ van belang. Wat dat betreft past dit ook perfect in de trend van Servant Leadership. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Servant Leadership een mooi voorbeeld is van de veranderende samenleving richting transformaties.
Ik heb het schema van Gilmore & Pine even in een Mindmap gezet: Download het nieuwe concurrentie landschap (pdf)