Krijg zojuist de nieuwsbrief binnen van Trendslator, het bureau van Hilde Roothart. Altijd even scannen. Die nieuwsbrief. Ook dit keer weer een aantal interessante trends om over na te denken, bij stil te staan. Ik neem ze hieronder over en leg er mijn eigen visie nog naast:

trend 1 Fun + Func

De toekomst van
technologie wordt bepaald door de behoefte aan eenvoud en aan illusie en
fantasie.

trend 2 Emogine

De opvolger van de beleveniseconomie is
de trend Emogine, een samentrekking van emotie (emotion) en verbeelding
(imagine).

trend 3 Soft Sense

Waar aan de
buitenkant verharding de norm is, zijn binnenshuis en onderhuids zachte waarden
belangrijk.

trend 4 Meaning

De menselijke maat
wordt ingevuld door maatschappelijke verantwoordelijkheid, betrokkenheid en
zingeving.


trend 5 Belong(ing)

Individualisering
maakt plaats voor de tegentrend socialisering, het streven naar saamhorigheid en
verbondenheid.


trend 6 Local Home

Onder invloed van
de-globalisering en regionalisering staan het nationale en het lokale
voorop.


trend 7 Past Present

Past Present staat
voor het verlangen naar vroeger en voor het vasthouden aan het bekende.

trend 8 Vital Beauty

Onder invloed van de
verzilvering komt de nadruk te liggen op vitaliteit, gezondheid en schoonheid.


trend 9 Safe + Secure

We worden meer dan
ooit geconfronteerd met risico’s waar we geen invloed op uit kunnen oefenen.

Ik vind dit een mooi rijtje. Je ziet in bijna alle trends de tegenstelling tussen ‘het een’ en ‘het ander’. In alles schemert ook de ‘zachtere kant’ door. Nog voorzichtig maar zeker aanwezig. Eigenlijk is dat geen trend. Nee, het is meer. Het is een fundamentele verandering die opgang is gekomen en waar dit de voorbeeld van zijn. De verandering naar de mens centraal, communicatieve zelfsturing, betekenisvolle belevenissen, waarden en zingeving. En dat kun je niet af doen door het trends te noemen. Trends zijn vluchtig voor vandaag en zijn morgen weer over. De veranderingen die ik bedoel zijn fundamenteler en blijvend. Het zal voorgoed alles veranderen. Meer een transformatie dus. We kunnen dan niet meer terug. En die weg zijn we ingeslagen. Daaruit komen bovenstaande trends.

Je kunt het rapport Trends + Trenslations bestellen.