Technorati tags: ,

Een survey van iUpload en Guidwire Group met als titel: "Blogging in the Enterprise" heeft als voornaamste uitkomst dat corporate blogs een boost zullen gaan geven aan social media. Het onderzoek is afgenomen onder lezers van het blad CMO Magazine. 5000 lezers kregen het onderzoek gemailed en 150 reageerden. 77% van de respondenten komt uit de VS, maar er zijn ook deelnemers bij uit Canada en de Europa.
De resultaten zijn interessant genoeg om ze eens nader te bekijken.

1. Welke bedrijven bloggen er nu eigenlijk?
53% van de bedrijven heeft een blog. Het blijkt dat vooral de kleinere bedrijven een weblog makkelijk opnemen in hun marketing/communicatiemix dan grotere.

2. Blogging is doorgedrongen in elke industrie.

De grootste branches:

 • Advertising & Marketing (16%)
 • Computers & Electronic Manufacturing (8%)
 • Professional Services (8%)


3. De meeste corporate weblogs zijn het afgelopen jaar pas gestart

 • En verreweg de meeste hiervan zijn begonnen vanaf juni vorig jaar.
 • Slechts 10% heeft al 3 jaar een corporate weblog.
 • Van de bedrijven die een corporate blog hebben is 57% van plan dat verder uit te gaan bouwen.
 • Van de bedrijven die nog geen corporate blog hebben is:
  • 70% van plan om weblogs aan hun marketing/communcatie mix toe te gaan voegen.
  • 7% gaat direct aan de slag met een coporate weblog, 13% wil er een starten binnen een jaar
  • 50% zegt de mogelijkheden van een weblog te bestuderen maar heeft geen deadline om te starten.

4. Interne weblogs

Interne weblog worden vooral gebruikt voor communicatie:

 • Kennis delen (63%)
 • Internel communicatie (44%)
 • Project management (30%)
 • Persoonlijk Knowledge management (23%)
 • Event logging (23%)
 • Team management (20%)

Daarbij merken ze dan de volgende voordelen op:

 • verbeterede interne communicatie (77%),
 • vervanging van bestaande werk processen (41%),
 • vervanging van email (39%)

5. Externe weblogs
Bedrijven die hun weblogs ook extern aanbieden doen dat voor:

 • PR/marketing (61%)
 • tonen van thought leadership (61%)

Meer dan 40% heeft een CEO blog en 35% gebruiken blogs regelmatig voor communicatie met partners en klanten.

Ze ervaren de volgende voordelen van hun externe blogs:

 • vebeterde brand recognition (78%)
 • verbeterde externe communicatie (78%)
 • vehicle voor customer feedback (66%)
 • verbeterde search engine positie (58%)
 • inkomsten genereren (20%)

6. De opstakels en uitdagingen
Wat zijn de redenen waarom bedrijven nog niet met een corporate weblog zijn begonnen:

 • 57% geeft aan dat het lastig is om de voordelen duidelijk te maken aan de organisatie
 • 24% is onzeker over de meetbaarheid van het effect en de voordelen
 • 22% is bang om de controle over de corporate boodschap te verliezen
 • 22% is bezorgt over wat medewerkers zullen schrijven

Het valt op dat techologie en techniek niet genoemd werd als opstakel om een corporate blog te beginnen.

Maar wat zien de corporate bloggers zelf als uitdagingen:

 • het kost meoite om het enthousiasme voor het blogproject vast te houden (42%)
 • het is een uitdaging om de adoptatie tot stand te brengen in de organisatie (36%)
 • het verkrijgen van management support (18%)
 • omgaan met negatieve reacties en niet ter zake doende content (14%)
 • het opstellen van policies (14%)

Er is geen enkele respondent die aangeeft dat een eenmaal opgestarte weblog niet succesvol is.

De key findings op een rijtje:

 • Corporations of all sizes and across a wide array of industries are adopting blogging
  technologies and practices. 89% of respondents are either blogging now or are planning to blog.
 • Corporate adoption of blogging is entering its hyper-growth phase. More than 50% of respondents have launched one or more blogs in the last year. Less than 10% have been using blogs for more than 3 years.
 • Adoption is being driven by specific business benefits from both internal: improved internal communications – 77.4% and external: improved brand recognition – 78% facing deployments.
 • Barriers to adoption exist, but they are limited in scope compared to other emerging
  technologies, and are not significantly related to technology issues themselves. Of corporations that do not yet blog, 57% say they are unsure of the benefits, whereas 42% of those who do blog say that maintaining enthusiasm for the blog deployment is the largest barrier to success.

Het rapport is te downloaden in pdf.