Als ik zo terug kijk op de kabinetsformatie onder leiding van Herman Wijffels dan komen steeds dezelfde termen naar boven: diendend leiderschap en dialoog. Herman Wijffels als dienend leider: mensen versterkend, explorerend en vrij makend. En het luisteren van de deelnemers naar elkaar op basis van respect en oprechte aandacht voor de ander. Niet het debat of discussie als leidend principe, maar de dialoog. Het voortbouwen op wat de ander zegt. Het uitgaan van elkaars sterktes, positieve punten, overeenkomsten in plaats van het uitvergroten van tegenstellingen. En je merkt dan dat het snel kan gaan. Mensen begrijpen elkaar eerder op basis van positiviteit en oprechtheid. Mensen investeren dan in elkaar en dat h(g)eeft zijn waarde.
In de NRC stond ook een mooie analyse waarin ook de inhoudelijke inbreng van Herman Wijffels samengevat staat. Je leest hem hieronder. En als je dat goed op je in laat werken dan lees je veel van de duurzame veranderingen die nu plaats vinden en waar ik regelmatig over schrijf. Ik hoop oprecht dat wat er in de informatie is opgebouwd vertaald zal worden naar praktische uitvoering en het in beweging krijgen van de mensen in de samenleving. De mens centraal!
Hieronder een citaat uit de NRC.

“De analyses die Herman Wijffels ten beste gaf over de trends ‘modernisering (over de emancipatie van de burger en de hogere levensstandaard,grotere varieteit van wensen, grotere diversiteit in levensloop en taakverdeling binnen het gezin), ‘arbeidsmarkt’ (toenemend belang van kennis en relationele vaardigheden op de arbeidsmarkt) en ‘internationalisering’ (over de vorming van nieuwe collectiviteiten). Deze lijnen kom je in het regeerakkoord weer tegen.”