Ik heb in deze weblog op diverse manieren veranderingen in de samenleving aangegeven. Zo zie ik meer aandacht voor ander leiderschap, dat vooral dienend is, gaan we van een informatiesamenleving naar een beleveniseconomie en daarna naar een transformatiesamenleving en is er meer aandacht voor de combinatie van ziel en zakenlijkheid. Maar daarnaast zie je een terugvallen in oude herkenbare systemen, zoals meer regels en wetten, verharding en minder tolerantie en dergelijke. Arnold Cornelis schrijft in zijn boek De Logica van het gevoel hier al over. Het komt er kort gezegd op neer dat we versneld aan het leren zijn en dat ons gevoel bij de nieuwe fase nog niet gesettled is in de cultuur. Daardoor ontstaan dan emoties als uiting daarvan. We zullen dus anders moeten leren, nieuwe vormen moeten bedenken. We zullen daar woorden voor moeten vinden en manieren. Wat we niet kunnen benoemen wil niet zeggen dat het er niet is. Het is slechts onze talige tekortkoming dat we het niet kunnen benoemen. Pas wanneer we dat kunnen zal het gevoel zich settlen in de cultuur en zullen emoties wegebben. Er is dus een nieuwe manier van leren nodig. Ik heb om hier meer duidelijk over te maken een aantal mindmaps gemaakt naar aanleiding van het boek van Arnold Cornelis en een oratie van Jozef Kok van Fontys Hogescholen.

Download Kennistheorie Arnold Cornelis (.pdf)

Download Het nieuwe leerparadigma (.pdf)

Download Kenmerken van nieuwe leerarrangementen (.pdf)

Download Leerniveaus (.pdf)

Download Leren in beweging (.pdf)