Ik ben begonnen in het mooie boek: De Conversation Manager van Steven van Belleghem, managing-partner bij InSites en Marketingprofessor aan de Vlerick Business School.

Markets are conversations
Ik moet zeggen dat dit boek me wel bevalt. Het is prettige geschreven met veel voorbeelden en leest lekker vlot weg. Maar nog belangrijker is het dat de inhoud uitstekend is. Het rekent af met de topdown benadering van de marketeer van de klant, met het zenden van de communicatiespecialist met ontvanger. Het leert ons dat de consument met ons communiceert en dat dat belangrijker is dan andersom.
Dat geeft een nieuwe dynamiek, en zet de communicatiespecialist en marketeer in een nieuwe rol. Het past mooi in de gedachte van the Cluetrain Manifesto, ofwel Markets are conversations. We gaan en zijn continu in gesprek. Dat gesprek moeten we dus als communicatiespecialist en marketeer ook (gaan) voeren, faciliteren, observeren. We kunnen niet meer stil blijven zitten en ons afzijdig houden van het gesprek dat over ons merk plaatsvindt. We moeten weten waar dat gesprek over gaat, het faciliteren en meedoen. Privé doen we waarschijnlijk als consument volop mee aan het gesprek, nu nog als communicatiespecialist en marketeer.

Identificatie met het merk door middel van het gesprek
Het boek beschrijft ons als post-moderne nomades die zowel offline als online leven. We bereiden ons online voor, vragen offline en online om advies, vormen ons een mening in een gesprek offline en online en we laten ons niets meer “door de strot duwen”. We delen onze ervaringen met een merk zowel offline als online. Daarin spelen emotie en zelfexpressie de boventoon. We willen ons kunnen identificeren met het merk en zoeken naar mogelijkheden daar toe.
Menig bedrijf hanteert echter nog steeds de oude marketing trukendoos voor massacommunicatie en ziet nieuwe media als de techniek om makkelijk die massa te bereiken.
Maar daarbij gaan ze voorbij aan dat wat er werkelijk gebeurt, nl. dat mensen gelijkwaardig behandeld willen worden, zich graag will identificeren met een merk en co-creatie met het merk aan willen gaan. Ofwel codewoord voor adverteren: samen.

De Conversation Manager
De Conversation Manager observeert het gesprek, faciliteit en participeert. Maar wel op basis van authenticiteit en oprechtheid. De consument heeft feilloos door wanneer het om een marketingtruc gaat. De Conversatie Manager zorgt voor engagement en voor de mogelijkheid tot merkidentificatie. Hij faciliteert en participeert op basis van gelijkwaardigheid, oprecht en authenticiteit. In dit boek legt Steven van Belleghem uit hoe de consument is veranderd, hoe de adverteerder verandert naar Conversatie Manager en raadt hij aan Conversatie Management op te nemen in de bedrijfscultuur.

Het laatste stuk moet ik nog lezen en dat gaat over hoe je binnen 48 uur de verandering om een Conversatie Manager te worden kunt starten. Dat lijkt me heel boeiend! Ik zag trouwens dat er ook een handige website: Conversation Management is met veel presentaties.