Gelezen in NRC van 1 feburari 2005
Tieners pesten elkaar makkelijker op het internet dan via direct contact. Ook zijn de pesterijen op het internet grover. Dat zijn de conclusies van een onderzoek dat internetprovider Planet Internet liet uitvoeren onder 500 jongeren van elf tot en met vijftien jaar. Van de ondervraagde kinderen gaf 65 procent aan………………


wel eens pesterijen op internet uit te halen. Die varieerden van anonieme e-mails tot het hacken van homepages, scheldpartijen, met opzet virussen versturen, foto’s van anderen op internet plaatsen en grove bedreigingen. Van deze zaken had een meerderheid van de kinderen in hetzelfde onderzoek te kennen gegeven ze onder pesterijen te scharen. Alleen het versturen van anonieme e-mails zagen de meesten als plagen, dus niet kwetsend.
Pesten op internet is makkelijker omdat het anoniem kan en er dus minder repercussies zijn. Van de kinderen zegt 43 procent dat de docent ingrijpt bij pesterijen op internet, terwijl 86 procent aangeeft dat de docent bij ‘normaal’ pesten ingrijpt. ,,Op school is er altijd wel iemand die zegt ‘kappen of zo’, op internet is dat niet”, halen de onderzoekers in hun rapport de reactie van een vijftienjarige respondent aan.
Ook vinden de kinderen het pesten via internet onschuldiger. Iemand uitschelden per e-mail of het chatprogramma MSN wordt door 12 procent van de kinderen als grapje gezien, terwijl dat bij schelden in het ‘echte leven’ slechts voor 7 procent geldt. Een elfjarige legt uit in het rapport: ,,Ik stuur wel eens iets aan kinderen die ik niet aardig vind, die stuur ik vieze teksten, erger dan ‘rotzak’, bijvoorbeeld ‘I’m gonna kill you tonight’.”
De ‘grapjes’ komen, net als bij direct contact, meestal niet als grapjes aan. Ruim 80 procent van de tieners beoordeelt scheldpartijen via internet als gemeen en kwetsend. De weerbaarheid is op internet wel groter, vinden zij: iemands toegang tot de eigen mailbox is eenvoudig geblokkeerd.
Planet Internet wil de resultaten gebruiken voor voorlichting aan kinderen, ouders en docenten. ,,Kinderen moeten leren dat bepaalde dingen gewoon niet mogen”, vindt R. Pijpers, adjunct-hoofdredacteur van de website. Volgens hem beschermen ouders hun kinderen vooral tegen enge of pornografische inhoud, maar worden zij te weinig op hun plichten gewezen. ,,Zonder toestemming een foto van iemand anders op internet zetten is gewoon illegaal”, aldus Pijpers.