En_nu_even_ernstigUpdate: Luc van Braekel reageert zelf op een aantal vragen en opmerkingen.
Op LVB.net staan altijd prima postings met veel diepgang. Ook nu weer heeft Luc van Braekel grondig het onderwerp bronnengeheim ofwel bronnembescherming in België uitgezocht. Zijn conclusie:
“De nieuwe wet op de bronnenbescherming zal enkel voor professionele journalisten gelden (in hoofdberoep of in bijberoep), voor professionele redactiemedewerkers en voor organisaties met rechtspersoonlijkheid. Wie onbezoldigd publiceert, zal zich niet kunnen beroepen op het bronnengeheim.”
Al eerder had hij het over de rechten en plichten van een blogger ten opzichte van een journalist. En of bloggers journalisten zijn.
Heeft iemand in Nederland dit al eens uitgezocht?