Wijffels
“We leven in een tijd van trendbreuken. Het basismateriaal voor de vormgeving van de samenleving is veranderd, en we moeten vormgeven aan die veranderingen. We bevinden ons in een nieuwe fase van de bewustzijnsontwikkeling van de mensheid. Een sprong die misschien wel gelijk is aan de Verlichting. Sinds het einde van de 19e eeuw is de mensheid geëmancipeerd op de rug van de toenemende welvaart. Dat heeft ertoe geleid dat mensen nu zich veel meer bewust zijn van hun individualiteit en hun verantwoordelijkheid. De globalisering is daar een uitingsvorm van. We zijn ons mondiaal bewust van wat er gebeurt: de foto’s van de Amerikaanse soldaten die Irakezen martelen heeft bijna iedereen op de planeet wel gezien. Dat kan door de ICT-revolutie. De moderne communicatiemiddelen zijn uitgevonden om het bewustzijn van onze individualiteit te faciliteren. Door dat bewustzijn zijn mensen zich ook gaan realiseren dat ze zelf hun leefomgeving kunnen beïnvloeden. De globalisering gaat dus gepaard met lokalisering.”
Dit is een gedeelte uit een toespraak die Herman Wijffels (voorzitter van de SER) heeft gehouden op 12 mei. De heer Wijffels is voorstander van dienend leiderschap. Zijn ideeën zijn zeer de moeite waard om te lezen. Mede ook omdat ze een fundamenteel andere kijk op de samenleving geeft.
Download Toespraak Leiderschap in de 21e eeuw (.pdf)
Voor degenen die een mooie uitzending over dienend leiderschap willen zien, kan ik onderstaande video-stream van harte aanbevelen. Daarin leggen de heer Wijffels en Voerman perfect uit waar het allemaal om draait en wat komende tijd in het kader van leiderschap, maar ook veranderend mensbeeld belangrijk gaat worden. Het vormt samen met de trends van Emotiemarkt en dergelijke een completer beeld van wat er gaande is.
Voor de videostream is wel RealPlayer 8 Basic nodig (gratis).
Uitzending over Dienend Leiderschap met Herman Wijffels en Ed Voerman.