VraagsturingIk heb het schema van Boswijk over de transformatie van aanbodsturing naar vraagsturing even in een schema/mindmap gezet. Ik vond dat wel makkelijk en overzichtelijk. Die mindmaps zorgen ervoor dat ik het gelezene kan verwerken. Door het opstellen van zo’n schema beklijft het beter. In het schema wordt mooi de ontwikkeling van Pine, via Prahalad en Zuboff naar de nieuwe kijk van Boswijk weergegeven. Daarbij past ook prima het artikel (deel 1 en deel 2) dat ik naar aanleiding van een symposium over Zuboff in FZ schreef.

Download Schema Transformatie van aanbodsturing naar vraagsturing (.pdf)

Technorati tags: , , ,