Wow! Dit is een must-see. Hierin zitten nagenoeg alle trends op het gebied van nieuwe media en de veranderingen in de samenleving. Zoveel herkenbaars en zo compact weergegeven. Erg knap.
Duidelijk te zien is dat we weer terug gaan of liever vooruit gaan naar: de mens centraal. Dat was in het verre verleden al zo, maar we waren het even kwijt. Door nieuwe media komt het weer terug. Er zijn veranderingen op til, waarin het meer gaat om produceren of nog beter co-creatie dan consumeren. Want het Web dat zijn Wij! 

Ik beveel deze presentatie van David Armano dan ook van harte aan.

Via Upstream