Naar aanleiding van de samenkomst Klaar om te wenden? en het gesprek met Martien van Steenbergen ben ik begonnen me eens te verdiepen in het fenomeen Spiral dynamics. Ik heb dus gelijk maar even het boek Spiral Dynamics van Don Beck aangeschaft. Hij is een van de sprekers op Klaar om te wenden?
Ik heb al eens een MindMap over Spiral dynamics gemaakt naar aanleiding van het boek van Albert Boswijk. Maar nu voel ik duidelijk de behoefte om er meer mee te gaan doen. Als ik de achterflap van het boek zo lees dan krijg meteen de kriebels om het boek op te vreten. Jammer dat je maar zo langzaam kunt lezen. Een paar fragmenten van die flap die me aanspreken:

“We leven in een veranderende wereld: vliegtuigoverlast brengt mensen op de barricaden, de krimpende economie noopt het bedrijfsleven tot bezuinigen en oplaaiende terroristische dreiging noodzaakt regeringen hun veiligheidsbeleid om te buigen. Sommige ontwikkelingen zijn al in een vroeg stadium herkenbaar, andere lijken uit het niets te komen; sommige voltrekken zich autonoom, andere worden aangestuurd. Hoe en waarom ontwikkelen veranderingen zich eigenlijk?”

In -Spiral Dynamics’ presenteren Don Edward Beck en Christopher C. Cowan, voortbordurend op het werk van Clare W. Graves, hun theorie over wMemes, de drijvende krachten in ontwikkeling van mensen, bedrijven en samenlevingen. Alle ontwikkelingen bewegen zich spiraalvormig omhoog. Zij worden gekleurd door de waardensystemen (wMemes) die leven in een organisatie en krijgen richting doordat nu eens collectieve, dan weer individuele waarden de boventoon voeren.

Beck en Cowan beschrijven in ‘Spiral Dynamics’:

– welke waardensystemen er zijn en hoe u ze kunt herkennen in een bedrijf, organisatie of samenleving;
– hoe u kunt vaststellen welke drijvende krachten een rol spelen bij veranderingen;’
– hoe u kunt zien in welke richting een veranderingsproces zich beweegt
– welke instrumenten u als organisatiedeskundige, bestuurder en leidinggevende hebt om een veranderingsproces zo efficiënt mogelijk te sturen.

En dan te bedenken dat Don Beck dus op die samenkomst komt spreken! Wow. Dat wordt een inspirerende bijeenkomst. Ik heb begrepen dat er al meer dan 400 inschrijvingen zijn en dat er 900 mensen verwacht worden! Duidelijk dus dat er meer mensen zijn die aansluiting hebben bij dit gedachtengoed.
Trouwens naar aanleiding van mijn links vanuit del.icio.us over spiral dynamics hebben Tim en Martin hun mening over dit onderwerp al gegeven in: Wat vinden wij over?
Ik heb duidelijk het gevoel dat ik de lijnen begin te zien tussen Arnold Cornelis, Rolf Jenssen, Robert Greenleaf en Don Beck. Maar dat gevoel moet ik eerst een plaats geven en benoemen. Die reis zal ik proberen hier op deze weblog ook weer te geven. Eigenlijk is mijn weblog één grote reis op de spiraal die Beck beschrijft. Het is interessant om die groei nu te kunnen duiden en te bekijken waar ik ergens zit en hoe zich dat verhoudt tot mijn omgeving. En vooral ook hoe ik verder wil groeien en welke consequenties ik daar uit ga trekken. Boeiend!
Wordt dus vervolgd.

Technorati tags: , ,