MultichannelOp brickmeetbytes, de weblog van VODW Marketing wordt verwezen naar een artikel (.pdf) in Retailtrends over de multichannelende consument. Dit artikel is geschreven naar aanleiding van het onderzoek De multichannelende consument van VODW, Erasmus universiteit en Marketresponse cIn mijn postings over trends mag dit natuurlijk niet ontbreken. Uit het artikel komen een aantal zaken naar voren:
– internet wordt naast een informatie/oriëntatiekanaal ook steeds meer een verkoopkanaal
– de consument switcht steeds gemakkelijker van aankoopkanaal
– ervaring opdoen met het product wordt steeds belangrijker
– kennis in de ‘winkels’ wordt gespecialiseerder
– retailers moeten een multichannelstrategie opzetten
– een mix tussen verschillende kanalen wordt steeds belangrijker voor retailers
– vooral de vooruitstrevende consument staat open voor nieuwe kanalen
– de traditionele en eigentijdse consument gebruikt internet vooral als informatiekanaal
– de carot-methode (verleiding, bijv. gratis product bij boeken via internet) is het meest effectief
– een goede analyse van het kanaalgebruik van het klantenbestand wordt steeds belangrijker
In het artikel staan diverse interessante schema’s. Het volledige rapport is te koop bij VODW Marketing.