Ik mis de creativiteit, de passie, de emotie, ofwel weblogs als Imagineering instrument.
Ik lees de laatste tijd nogal wat postings over wat nu eigenlijk het belangrijkste is bij weblogs: de content, het management,de techniek, de tools of geld verdienen?
Met wat meer zoekwerk zullen er nog wel meer zaken belangrijk zijn. Maar volgens mij gaat het om de experience. De blogging-experience. De blogger heeft een experience in het maken van zijn blog en de lezer in het lezen ervan. Tenminste dat is de (bij)bedoeling van de blogger. We hebben met bloggen nieuwe mogelijkheden gekregen om te communiceren. Dat past dus perfect in de tijd die Arnold Cornelis aanduidt als een tijdperk van communicatieve zelfsturing. Communicatie en zelfsturing: doen we dat niet met een weblog?
En in een tijd waar het om conversaties gaat zo schreef MarketingFacts zijn weblogs bij uitstek geschikt voor het emotionele aspect, volgens Stefan Wobbe op hetzelfde MarketingFacts. Hij verwijst daarbij ook naar the Dream Society van Rolf Jensen, waarin het verhalen vertellen als belangrijk fenomeen beschreven staat. Jensen stelt zelfs dat in onze (nieuwe) samenleving er bedrijven, communities en mensen zullen komen die leven van het verhaal in plaats van de informatie. Ik schreef er al eerder over. De postings die ik dus de laatste tijd lees gaan vooral (weer) over het rationele aspect van weblogs, terwijl de kracht volgens mij veel meer ligt in het emotionele aspect. Weblogs komen niet in de plaats van bepaalde communicatie, maar voegen iets toe. Het paradigma dat machines (lees: tehnologie) mensen (of hun handelingen) vervangt wordt gelogenstraft door de opkomst van emotie, zingeving, waarden, experiences. In dit rijtje is de weblog het instrument om daar een bijdrage aan te leveren. En over deze onderwerpen bloggen mensen. Niet op een afstandelijke formele manier, maar meestal met passie en creativiteit. Laat de tools, de techniek, het management, de content als geisoleerd item voor wat het is: het gaat om de beleving en de waarden van bloggen; de immateriele/emotionele kant dus. Pas bij interactieve communicatie is sprake van deze immateriele kant. Ik spreek dan liever over Imagineering dan marketing. De weblog dus als instrument voor imagineering!