Als we belevenissen willen duiden, dienen we ze te bekijken in een brede maatschappelijke context: de maatschappij als leerproces. Daarbij kunnen we kijken naar de 8 niveaus van denken en handelen als keerpunten in de fysieke, sociaal-culturele en maatschappelijke context.  We dienen ook te kijken naar het ervaringsproces van de mens in de omgeving en de tijd. Daarvoor  onderscheidt Arnold Cornelis 3 niveaus. Hij noemt ze stabiliteitslagen in de cultuur (schema stabiliteitslagen van cornelis (pdf)). Albert Boswijk schrijft in Een nieuwe kijk op de experience economy:

"Op elk niveau zoekt de mens naar orde en stabiliteit. Op het onderste niveau kennen we het natuurlijke systeem met de biologisch omgeving; de mens is verborgen voor de buitenwereld en vindt de bescherming in het gezin en in het eigen huis. Op het tweede niveau zoeken we naar stabiliteit via het sociale regelsysteem en op het derde niveau proberen we door communicatieve zelfsturing stabiliteit aan te brengen in ons bestaan. De overgang van het ene naar het andere niveau leidt tot fundamentele veranderingen in de wijze waarop wij betekenis geven aan het leven. Zolang de buitenwereld de persoonlijke en sociaal-culturele context weerspiegelt, vindt de mens rust. Hij herkent zich erin. Wanneer er vervreemding optreedt, ontstaat de behoefte aan een andere ordening."

Thijssen schrijft in Gids voor persoonlijk ondernemen en innovatie dat de 21e eeuw de eeuw van persoonlijk ondernemen wordt. Ondernemerschap in alle lagen van de maatschappij. We gaan van besturing naar zelfsturing. Daarbij verwijst hij naar het boek De Vertraagde Tijd van Arnold Cornelis, waarin de logische evolutie naar zelfsturing en communicatie vergeleken wordt met het scheppingsverhaal als metafoor. Thijssen zegt:

"Bij het kiezen van activeiten gebruikt het individu intelligentie, informatie en technologie, communicatie en zelfsturing om angst, boosheid en verdriet te bestrijden. Als hem (haar) dat lukt, dan levert dat schoonheid, waarheid en ethiek op. Deze filosofie biedt talloze aanknopingspunten om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen en ons handelen daarop af te stemmen."

Betekenisvolle belevenissen creëren dus. Ik heb het schema van Thijssen (schema Arnold Cornelis De Dageraad (.pdf)) in een mindmap gezet.

Technorati tags: