Innovatium_2005
15 maart a.s. is in het Evoluon in Eindhoven de jaarlijkse conferentie van de Digitale Universiteit: DU Innovatium 2005. De titel is veelzeggend: De kunst van het loslaten. Met als ondertitel: Over ICT en de transformatie van het hoger onderwijs. Op Innovatium 2005 ervaren deelnemers wat transformatie kan betekenen voor het hoger onderwijs. Getransformeerd onderwijs is flexibel, haalt de beroepspraktijk of het onderzoek binnen in het onderwijs en maakt effectief gebruik van ICT. Het betekent het loslaten van klassieke onderwijsmodellen, van organisatievormen, van ingesleten werkpatronen. Transformatie is een veranderingsproces dat soms met sprongen, maar over het algemeen geleidelijk verloopt.
BilobaFontys Hogescholen is dit jaar gastheer voor het Innovatium. Binnen Fontys wordt het transformatieproces vormgegeven binnen het Biloba-programma . Dit programma is kort te karakteriseren als:
– het inrichten van bachelorsopleidingen volgens een major/minor-model
– een transformatie van leer- en onderwijsprocessen waarin ICT optimaal is geïntegreerd. Daarbij wordt gezocht naar flexibele vorming van het onderwijs.
Op de SURF onderwijsdagen in november heeft programmamanager Anton Neggers helder uit de doeken gedaan waar het Biloba-programma voor staat en wat transformatie in houdt.
Evoluon_ring201
De conferentie wordt een echte Experience aangezien het motto is: zelf doen en ervaren. Alleen bij de opening en de afsluiting zullen deelnemers samenkomen. Het programma zal verder bestaan uit een grote variëteit aan werkvormen waar u uit kunt kiezen: proefsessies, discussies, presentaties en hands on sessies. Voor de nodige ontspanning zijn er ook bijzondere specials.