Marja van Strien van min van Verkeer en Waterstaat:
Shared Service Organisatie als middel:
0 kwaliteitsverbetering
0 synergievoordelen
0 effiencyvergroting
0 effiency aansturing

2007 minstens net zo goed als de markt
Kerncompetentie: klantgericht, innovatief, kostenbewust, samenwerkingsgericht
Hierop wordt gemeten.


Successen tot dusver:
– verzakeling
– samenwerking tussen directies
– SAP payroll v&w breed ingevoerd
– ICT werkplek van 2275 naar 1675
– klanttevredenheid 6,92
– 12% minder fte

Aandachtspunten
– negatieve grondhouding tov shared directie
– ontzorgen is belangrijker dan kostenverlaging
– verwachting aanbod
– relatiemanagement
– cultuurontwikkeling