Vandaag is het actieplan ‘Nieuw ondernemerschap, kansen benutten‘ (pdf) van het ministerie van economische zaken aangeboden aan de Tweede Kamer (pdf). De doelstelling van dit plan is: ‘….meer en betere nieuwe ondernemers. Streefwaarde is een percentage ondernemers onder nieuwe Nederlanders dat gelijk is aan het percentage ondernemers voor heel Nederland.’

De acties zijn:

Meer nieuwe ondernemers
Promotie ondernemerschap door inzet rolmodellen
Betere aansluiting ondernemerschap en onderwijs
Stimuleren ondernemerschap als bron voor werkgelegenheid en arbeidsintegratie
Meer bedrijfsoverdrachten
Stimuleren vrouwelijke nieuwe ondernemers
Stimuleren ondernemerschap bij inburgering

Betere nieuwe ondernemers
Coaching
Verbeteren financieringsmogelijkheden
Toegankelijk maken van reguliere ondernemersnetwerken
Stimuleren administratieve kwaliteit
Voorlichting over hygiënecodes

Update 22 juni 8.45u: links werken niet. Wordt opgelost!
Update 22 juni 9.00uu: links werken nu wel. PDF bestanden even op de server gezet bij TypePad. Kennelijk kun je die van EZ niet gebruiken….