InnovateVia de surf elearning nieuwsbrief las ik dat er een nieuw online tijdschrift is speciaal voor degenen die zich met e-learning bezighouden, nl. Innovate Online. De site wordt beschreven op de elearning themasite.

“Bezoekers van de site wordt gevraagd meer te doen dan alleen de artikelen te lezen: er is ruimte om commentaar te geven, discussies aan te gaan met elkaar en vooral om zelf artikelen aan te leveren. Innovate online is een open community van iedereen die bezig is met e-learning: wetenschappers, docenten, trainers, ondersteuners enzovoort. De lijst van leden van de editorial board laat zien dat er veel mensen actief betrokken zijn bij de site. “

“Er is een vijftal categorieën waar de artikelen onder vallen:
– Applied Research and Advanced Practice: Onderzoek naar de waarde, de bruikbaarheid en de implementatie van technologische vernieuwingen
– Development: Informatie over de nieuwste technologische ontwikkelingen voor het onderwijs
– Commentary: Reflectie op de veranderingen in het onderwijs en het leren onder invloed van de technologie
– Ideas to Watch: Conceptuele beschrijvingen van nieuwe richtingen van onderzoek, producten en processen
– Places to Go: Een column van Stephen Downes, websites die creatief gebruik maken van informatietechnologie in het onderwijs”

De site biedt een RSS-feed aan. Abonneren op het online tijdschrift is gratis.