Tja, niet iedereen vindt dat ik op deze weblog prive-zaken moet zetten, zoals foto’s of filmpjes en mijn politieke voorkeur moet laten blijken door middel van video’s. Vandaar dat er nu ook een weblog is waar mijn persoonlijke noot niet zal doorklinken. Ik speel daar slechts corporate muziek (wat dat dan ook is). Die weblog vind je op: https://www.hansonexperience.com/tulip en de webfeed is http://feeds.feedburner.com/HansOnExperienceForTulipComputers
Niet dat daar nu al zoveel fresh content staat maar dan weten jullie me daar in ieder geval alvast te vinden. Wat ik daar ga schrijven zal vooral te maken hebben met zakelijke trends e.d. met betrekking tot de markten waar Tulip en zijn bedrijven zich in bevinden. Veel zal ik dubbel posten. Hier en daar. Maar bespiegelingen, persoonlijke ontboezemingen e.d. zul je op die nieuwe blog niet vinden. Dan hoef je je er niet aan te storen daar en hebben we geen discussie over wat wel en niet zakelijk is. Sinds gisteren is hij in de lucht en heb ik in ieder geval al 4 lezers.
Hier zal dus niks veranderen. Want wat je hier leest dat houdt mij bezig. Ik splits me hier dus niet. Ik blijf hier gewoon doen wat ik deed.