Even voor de volledigheid zet ik hier mijn samenvatting hier neer omdat het board niet altijd werkt.
De Storify met daarin tweets, presentaties, video’s, foto’s en links staat in een vorige posting.

Studenten:

 • studenten op sociale-mediagebied conservatief en onzeker
 • How can we have an impact on the world if we’re not talking their language or where they hear?

Communicatie en marketing:

 • communicatiestrategie verweven met social media
 • Toevallige uitingen van marketing afdelingen doen er niet meer toe
 • Marketing, onderwijs en onderzoek staan niet meer op zichzelf. Ze zijn verbonden en versterken elkaar

Social media strategie:

 • tools daarom geen strategie
 • communicatiestrategie verweven met social media
 • why, what, how

Gewoon Doen!

 • moet 24/7 bemand worden
 • actief studenten zoeken via social media
 • ga met studenten in gesprek via social media
 • Have fun playing
 • studenten leren omgaan met social media, online reputatie, personal branding
 • dialoog met studenten over mediawijsheid

Social media:

 • imago opbouwen
 • relatie opbouw
 • Niet meegaan vergroot de kloof tussen instelling, student en de wereld
 • is geen hype, want te zeer bij menselijke aard
 • vervangen belang van websites
 • engagement, marketing and reputation
 • Zit het al in jouw systeem om alle informatie die je hebt, te delen
 • voor docenten irt professionele identiteit: goed ook om eens uit de believers inner circle te stappen
 • gebruik studenten: facebook stijgt sterk, helft kwiteert, Hyves van 75% naar 25%
 • not about communication but about coordination
 • Ask not what it can do for you but what you can do for it
 • How can education be changing it or have impact on it?!
 • Gedeelde waarden en interesses binden
 • Can we afford no to get involved?

Reputatie:

 • wordt niet bepaald door com afd., maar door studenten, docenten
 • Social media vervangen belang van websites
 • Current student best ambassador for a potential student
 • being good all the time

Open courseware:

 • an increase in the number of international PhD students
 • Europa loopt ver achter
 • goed voor PR van universiteiten
 • The opposite of open is not closed but broken
 • Open Leadership: lees The Cluetrain Manifesto

Docent:

 • samen met studenten aan de slag
 • Studenten willen de docent als persoon ervaren
 • Onderwijs móet aan de slag met sociale media
 • Willen universiteiten wel luisteren

Relaties:

 • build a relationship
 • do you care
 • van “transactional relationships” naar “relationships of relevance and context”
 • Thank You Economy: Terug naar de mentaliteit van de cornershop

Twitter:

 • maakt hogeschool transparanter en zorgt voor verbinding
 • niet als zendmedium maar als dialoog
 • eerstejaars liever zendtweets, tweedejaars liever dialoog

Professionaliseren:

 • op de hoogte blijven
 • uitwisselen en netwerken
 • profileren door delen expertise
 • samenwerken projecten