Scp_rapport_2004_1
Download SCR2004 Hoofdstuk 5: ICT en Samenleving (.pdf)
Hieronder een korte samenvatting van dit hoofdstuk.
ICT en Samenleving
· Het percentage Nederlanders dat thuis toegang heeft tot internet nam toe van 21% in 1998 tot 74% in 2004. Verwacht wordt dat 82% van de bevolking in 2007 online zal zijn.
· Begin 2004 maakte 60% van de werkenden gebruik van een computer op het werk en van de scholieren en studenten deed 63% dit bij een onderwijsinstelling.
· Onder de niet-bezitters van moderne ict zijn ouderen, lager opgeleiden en personen met een laag inkomen oververtegenwoordigd.
· Zeer veel mensen (87%) houden er rekening mee dat door de ict-ontwikkelingen de face-to-face dienstverlening gaat verdwijnen. De helft van de bevolking is bang voor information overload en 82% voor cybercriminaliteit.
· Mensen die toch al goed met informatie overweg kunnen, zullen meer van de digitale mogelijkheden profiteren dan anderen.


Aantal internetgebruikers in Nederland behoort tot hoogste ter wereld
Het percentage Nederlanders dat thuis toegang heeft tot internet nam toe van 21% in 1998 naar 74% in 2004 en verwacht wordt dat 82% van de bevolking in 2007 online zal zijn.
Met deze verspreiding behoort Nederland tot de mondiale top. In 2002 werden alleen in Denemarken en de Verenigde Staten hogere cijfers in bezit en gebruik van internet geregistreerd.
De voortgaande informatisering in Nederland wordt ondersteund door een snelle opmars van breedbandaansluitingen (via ADSL en kabel). Begin 2004 had 23% van de internetters een ADSL-aansluiting, terwijl 26% een kabelaansluiting had. Snellere aansluitingen tegen een vast tarief gaan veelal samen met een diverser en langduriger gebruik van internet.
Computers steeds meer in gebruik op het werk en op school
Op het werk en op school wordt de computer steeds meer een onderdeel van het dagelijkse leven van werkenden respectievelijk van scholieren en studenten. Begin 2004 maakte 60% van de werkenden gebruik van een computer op het werk. Van de scholieren en studenten deed 63% dit bij een onderwijsinstelling.
Groep Nederlanders zonder computer wordt steeds kleiner
In de komende jaren kan uitgegaan worden van een slinkende, maar niet te verwaarlozen groep niet-bezitters. Onder de niet-bezitters van moderne ict zijn ouderen, lager opgeleiden en personen met een laag inkomen oververtegenwoordigd.
Afnemende verschillen in internetaansluitingen zijn te verwachten op basis van dalende prijzen, eenvoudigere technologie en toenemende gebruiksmogelijkheden. Verschillen in efficiëntie en duur van gebruik zullen echter groter worden. Onder de bezitters zullen zich nog steeds verschillen voordoen in meer en minder vaardige gebruikers, die tot uiting komen in een meer of minder effectieve benutting van de beschikbare mogelijkheden.
Groot aantal Nederlanders bevreesd voor cybercriminaliteit
Veel Nederlanders zijn enigszins bevreesd voor de gevolgen van de voortgaande opmars van ict. Toch verwacht een grote meerderheid dat ict op specifieke maatschappelijke terreinen tot een verbetering van de kwaliteit van leven zal leiden.
De vrees voor nieuwe technologie komt op verschillende manieren tot uiting. 56% van de Nederlanders denkt dat veel mensen hierdoor in de toekomst niet meer kunnen meekomen. Zeer veel mensen (87%) houden er rekening mee dat de face-to-face dienstverlening afgebouwd gaat worden. Bovendien is de helft van de bevolking bang voor information overload en 82% voor cybercriminaliteit.
Desondanks is twee derde van de bevolking ervan overtuigd dat nieuwe technologie voor een specifiek onderwerp als langer zelfstandig wonen van positieve invloed op de kwaliteit van leven zal zijn. Gevraagd naar een algemene oordeel zegt echter slechts 18% van de Nederlanders dat internet zal bijdragen aan de kwaliteit van het leven.
Groeiende kloof tussen Nederlanders met en zonder informatievaardigheden
Mensen die toch al goed met informatie overweg kunnen, zullen meer van de digitale mogelijkheden profiteren dan anderen. De verschillen tussen informatie-armen en informatie-rijken zullen in het komende decennium toenemen. Informatievaardigheden zullen een steeds belangrijkere hulpbron worden bij de verwerving van schaarse goederen zoals inkomen en aanzien. Het belang van goede media-educatie in het onderwijs neemt hierdoor toe.