Innovatieplatform_1
Meer en anders investeren, instituties vernieuwen en partijen verbinden. Dat zijn de sleutelwoorden in het derde grote advies van het Innovatieplatform, dat zich richt op ‘de noodzakelijke herzieningen in het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem’. Eerder volgden al adviezen over de sleutelgebieden in Nederland en het beroepsonderwijs. Het nieuwe advies brengt de voorgestelde acties, inclusief eerdere voorstellen samen in een overkoepelende visie. De lijst van nieuwe acties concentreren zich op het onderzoeksbestel. Het innovatieplatform doet op dit terrein onder andere stevige voorstellen voor het invoeren van prestatiebekostiging in het universitair onderzoek -nog deze periode mee beginnen via de smartmix-, het krachtiger maken van de uitvoering van het beleid en het wegnemen van de bureaucratie en versnippering in het bestel.
Download Rapport Innovatieplatform Vitalisering van de kenniseconomie (.pdf)