Hieronder de 10 karaktertrekken van een Servant Leader. Het gaat hierbij niet alleen om managers of leidinggevenden. Iedereen kan servant leader zijn of worden. Op de site van het Greenleaf Center for Servant-Leadership zijn veel artikelen te lezen over servant-leadership.
Luisteren
open staan voor wat gezegd en juist niet gezegd wordt.
Empathie
(h)erken mensen in hun specifieke en unieke persoonlijkheid.
Heel maken
help mensen heel te worden, in harmonie met zichzelf en anderen.
Bewustzijn
let scherp op, bezie situaties in en vanuit hun totaliteit.
Overtuigen
geen gehoorzaamheid, maar consensus.
Conceptualiseren
dromen en concepten; noodzaak voor praktijkgerichte aanpak.
Vooruitzien
gespitst zijn op lange termijn consequenties van beslissingen.
Stewardship
beheren in plaats van bezitten.
Inzet voor de groei van mensen
de intrinsieke waarde van mensen is veel meer dan hun functie.
Bouwen aan gemeenschap
als individu kan de mens niet bestaan zonder anderen.