Ervin Laszlo was vorige week in Nederland. Ik was daar bij. Alhoewel zijn verhaal veel overeenkomst had met zijn presentatie tijdens het congres Klaar om te wenden (video en samenvatting) was het weer een bijzondere ervaring hem te horen spreken. Waarom? Vooral om dat hij in staat is om je het geheel te laten overzien. Niet vanuit een doemdenkerig oogpunt of standpunt, maar vanuit de realiteit. Daarbij kan hij als geen ander een complexe en abstracte theorie koppelen aan de ontwikkelen van vandaag en morgen.
Op deze avond ging hij vooral in op het Chaospunt, waarover ook zijn nieuwe boek gaat. Daarin staat voorin het volgende te lezen wat een prima samenvatting is van het Chaospunt.

Wat is het Chaospunt?

Lees hieronder verder.


“In de moderne systeemtheorie bepaalt de chaos de toestand van het systeem waarin stabiele cycli en processen plaatsmaken voor complexe, schijnbare ordeloze gedagingen, gestuurd door zgn, vreemde of chaotische attractors. In deze toestand reageert het systeem zelfs op zeer gering of zelfs onredelijke minieme fluctuaties.
Een chaosvenster of besllissingenvenster is eeen voorbijgaande periode in de evolutie van een systeem waarin iedere invloed of prikkel van buitenaf, hoe gering ook, tot dusdanige proporties kan worden opgeblazen, dat bestaande tendensen erdoor worden veranderd en er nieuwe tendensen en processen ontstaan.
Het chaospunt is de cruciale toestand in de evolutie van een systeem waarop  tendensen die tot de huidige toestand van het systeem hebben geleid ineenstorten en het systeem niet meer kan terugkeren tot zijn vroegere toestand en gedragsmodi, maar onomkeerbaar wordt gelanceerd langs een nieuw traject, dat of tot zijn ineenstorting leidt, of tot een doorbraak naar een nieuwe structuur en modus operandi.”

Laszlo beschrijft tijdens zijn presentatie dat we een chaos-punt naderen. Het betekent dus dat door elke actie van onszelf (hoe klein ook) we invloed hebben op een volgende fase. Een fase die leidt tot afbraak of tot doorbraak naar een totaal nieuwe wijze van functioneren. Door onze actie en intiatief kunnen we het komende chaospunt om laten slaan richting vrede, opbouw en duurzaamheid.

En als je je antennes goed richt, dan voel je die turbulentie, het naderen van het punt waarop het systeem zal omslaan. Daarbij is het van belang te onderkennen dat dat kantelpunt niet nog honderden jaren zal duren, maar de komende 5 a 10 jaar plaats zal vinden. Ofwel we moeten nu werken aan mondiale vernieuwing. En als je mijn weblog regelmatig leest, dan zie je allerlei kleine kantelpunten die bij zullen dragen aan die vernieuwing. Daarbij doel ik op het veranderende leiderschap, de mens centraal stellen, toename van upstream denken en handelen, het gaan van push naar pull in zowel het verkoop- als marketingproces, de aandacht voor zingeving, de vele voorbeelden van experience economy en transformatie economy, de web 2.0 instrumenten om al deze initiatieven vorm te kunnen geven, het tijdperk van communicatieve zelfsturing, de aandacht voor een wending  etc.

Zie jij ook ontwikkelingen die voorbeelden zijn van ons besef dat het anders moet? Schroom niet om ze hieronder toe te voegen en toe te lichten.