Iederwijs
Iederwijs vind ik een prachtig voorbeeld van het nieuwe leren. Het leren als experience. Het is een gedurfd experiment, maar de visie is krachtig. Het geeft prachtig weer waar we naar op weg zijn. Het past in de Experience Economy en mijns inziens ook perfect bij de Servant Leadership kenmerken.
Om stil bij te staan of van te worden:
(op hun homepage)
“Iederwijs
Iederwijs is een school
waar je kan leren wat jij belangrijk vindt
en waar je kennis maakt met elkaar.
Iederwijs is een omgeving waar kinderen tot hun recht komen.
Waar ze leren, spelen en leven
Omdat iedereen zijn eigen tijd, manier en kleur kan kiezen.
Omdat kinderen gezien en gehoord worden.
Omdat vertrouwd wordt op hun vermogen.
Omdat ze mogen stralen.
Omdat ze zich veilig en verbonden voelen.
Omdat ze mogen zijn zoals ze zijn.
Had jij dat ook gewild? ”