Onduidelijke doelstellingen, gebrek aan communicatie binnen teams en niet-effectieve vergaderingen zijn de belangrijkste tijdverspillers, zo blijkt uit een wereldwijd Microsoft Office online onderzoek waarvan de resultaten vandaag bekend zijn gemaakt.
Resultaat wereldwijd:
– Mensen werken gemiddeld 45 uur per week, waarvan zij 17 uur als niet productief beschouwen.
– 55 procent van de mensen relateert hun productiviteit rechtstreeks aan hun software.
– Mensen spenderen per week 5,6 uur aan vergaderingen; 69 procent geeft aan dat vergaderingen niet productief zijn.
– Slechts 34 procent geeft aan dat zij gebruik maken van agendahulpmiddelen en -technieken die zich in de praktijk bewezen hebben om hen te helpen werk en vrije tijd in balans te krijgen. 60 procent vindt dat werk/privé niet in balans is en dat het niet productief zijn daaraan bijdraagt.
– Vrouwen hebben een gemiddelde productiviteitsscore van 72 procent, mannen 71 procent.
– Werknemers zeggen gemiddeld 42 e-mails per dag te krijgen.
– De meest genoemde factoren die productiviteit in de weg staan zijn onduidelijke doelstellingen, gebrek aan communicatie binnen teams en vergaderingen die niet effectief zijn (32 procent), gevolgd door onduidelijke prioriteiten (31 procent) en uitstel (29 procent).


Werknemers zeggen dat deze tijdverspillers ervoor zorgen dat zij zich – gemiddeld – eenderde van hun werkwerk niet productief voelen. Nu zij worstelen met langere werkweken en de behoefte hebben aan een betere werk/privé-balans, geven zij aan zwaar te leunen op technologie om de individuele en teamproductiviteit te optimaliseren.
Deze uitkomsten zijn het resultaat van de Microsoft Office Personal Productivity Challenge (PPC), een online onderzoek naar productiviteit waaraan 38.000 werknemers uit 200 landen hebben meegedaan. Het onderzoek bracht de productiviteit van elke respondent in kaart aan de hand van 18 statements over diverse werkgerelateerde zaken.
De deelnemers aan het onderzoek merken de volgende zaken aan als hulp om productiever te worden:
– Sneller elektronische documenten vinden op het moment dat ze nodig zijn.
– Voorzieningen zoals een spamfilter om e-mails effectiever te beheren.
– Advies geven, in plaats van de verantwoordelijkheid van anderen overnemen.
– Gebruik van technologie is een belangrijke factor in het efficiënt omgaan met tijd.
(bron)