Wilfred Rubens en Josee Bours gaven een gastcollege over Leren in de 21ste eeuw. Hun centrale boodschap was:

"creatief en innovatief zijn, en digitale geletterdheid zijn twee belangrijke bekwaamheden, die jongeren in de 21ste eeuw moeten ontwikkelen. Het onderwijs zal daar aandacht aan moeten besteden. Onder andere door via social software creativiteit te stimuleren."

Leren In De 21ste Eeuw

View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: bono de)