Anneke Langenhuijzen
stuurde me een prachtig tekst met haar ervaringen met betrekking tot
wenden met daarin maar liefst 5 inzichten. Ik zal ze hier 1 voor 1 de
revue laten passeren de komende dagen. 

Terug naar het wendingverhaal. Via 2B Kind leer ik zoveel over het wendingsproces. Ik mag vooropgezette plannen loslaten, meegaan met de ‘flow’, de kinderen als unieke mensen met unieke denkbeelden benaderen. Ik leer in het NU te zijn en in het NU in mijn passie te blijven. Ik hoop dat dat inspirerende woorden mogen zijn voor andere wenders.

Tot slot nog iets ter overdenking… Wendingsinzicht nummer 5: als kinderen zo’n prachtig effect hebben op één ‘wender’, wat zouden ze dan voor u, uw organisatie en deze wereld kunnen betekenen?

 

Wendingsinzicht nummer 1: bepaal niet voor kinderen waar ze zich het fijnste voelen. 
Wendingsinzicht
nummer 2: ga er niet automatisch vanuit dat je weet wat er in de
belevingswereld van een kind omgaat. Kinderen hebben zoveel meer in de
gaten dan wij denken.
  
Wendingsinzicht nummer 3: leg
iemand niet jouw beelden en gedachten op, maar haak in op zijn belevingswereld
en ga daarmee aan de slag.
  
Wendingsinzicht nummer 4: wat is
de betekenis van diploma’s, kennis in je hoofd stampen en dure opleidingen? En
welke plaats verdient ervaringsgericht leren?

Technorati tags: