Naar aanleiding van mijn stukjes over prosumers en generatie mix ben ik me eens verder gaan verdiepen in groeperingen en subculturen. Daarbij kwam ik terecht op de site van Motivaction. Zij hebben interessante onderzoeken gedaan naar sociale milieus. Zij omschrijven sociale milieus als: “…groepen van mensen die op een vergelijkbare manier in het leven staan: zij delen waarden ten aanzien van werk, vrije tijd en relaties en tonen overeenkomstige ambities en aspiraties.” In hun onderzoek hebben ze het gedrag en de voorkeuren van de sociale milieus op vele terreinen in kaart gebracht en centraal opgeslagen. Ik heb de kenmerken van de sociale milieus in een tweetal schema’s gezet. Daarnaast heb ik een schema van Motivaction opgenomen over de culturele onderstromen en de verdeling van de sociale milieus in Nederland.
Download Schema Sociale Milieus (.pdf)
Download Sociale culturele onderstromen in Nederland (.pdf)
Download Kenmerken sociale milieus 1 (.pdf)
Download Kenmerken sociale milieus 2 (.pdf)
Zij onderscheiden de volgende onderstaande sociale milieus (lees verder bij continue).


Traditionele burgerij
De moralistische, plichtsgetrouwe en op de status-quo gerichte burgerij die vasthoudt aan tradities en materiële bezittingen.
Gemaksgeoriënteerden
De impulsieve en passieve consument die in de eerste plaats streeft naar een onbezorgd, plezierig en comfortabel leven.
Moderne burgerij
De conformistische, statusgevoelige burgerij die het evenwicht zoekt tussen traditie en moderne waarden als consumeren en genieten.
Nieuwe conservatieven
De liberaal-conservatieve maatschappelijke bovenlaag die alle ruimte wil geven aan technologische ontwikkeling, maar zich verzet tegen sociale en culturele vernieuwing.
Kosmopolieten
De open en kritische wereldburgers die postmoderne waarden als ontplooien en beleven integreren met moderne waarden als maatschappelijk succes, materialisme en genieten.
Opwaarts mobielen
De carrièregerichte individualisten met een uitgesproken fascinatie voor sociale status, nieuwe technologie, risico en spanning.
Postmaterialisten
De maatschappijkritische idealisten die zichzelf willen ontplooien, stelling nemen tegen sociaal onrecht en opkomen voor het milieu.
Postmoderne hedonisten
De pioniers van de beleveniscultuur, waarin experiment en het breken met morele en sociale conventies doelen op zichzelf zijn geworden.