Eu
Afgelopen zaterda was ik op de conferentie van Nexus Instituut dat in opdracht van minister president Balkenende georganiseerd werd in het kader van het voorzitterschap van de EU. Ongeveer 1000 wetenschappers, politici, filosofen en andere intellectuelen discussieerden er over wat Europa nu samenbindt. Het viel me op dat er veel aandacht was voor wat er zich momenteel in de samenleving afspeelt, nl. diverse vormen van vervlakking. Aandacht voor onder andere het cultureel erfgoed, de opgedane wijsheid door een tragisch verleden en de klassieken van Europa kwamen aan bod. In een ambiance (de Van Nellefabriek) waar men tussen de zuilen kon filosoferen en discussieren werd ook duidelijk dat Europa een soort minderwaardigheidscomplex heeft en dat we onszelf liever afvragen van wat er fout ging in plaats van wat er goed ging. Dit terwijl de Amerikanen onze twijfel, discussie, reflectie juist als sterk punt ervaren. Amerika heeft een heel ander probleem, namelijk teveel aandacht voor productie en effectiviteit waardoor de economie heet begint te draaien (en mensen bovendien). Dit is in Europa niet het geval en dat moeten we koesteren aldus enkele prominente amerikaanse sprekers.
In de geschiedenis van Europa’s klassieken (de griekse en latijnes tradities) liggen veel antwoorden. Maar we vergeten ze langzamerhand te lezen, te bespreken en te doorgronden.
Balkenende
Download Artikel uit NRC over deze conferentie (.pdf)Nicolai
De speech van minister van Europese Zaken Atzo Nicolai.
Slotbetoog van minister president Balkenende met actiepunten voor Europa.
Foto’s van de panels van het congres zijn te vinden op de site van het nederlandse voorzitterschap van de EU.