Senta_multisensory_conceptingMarketingFacts besteedde aandacht aan mijn posting over The Banking Experience naar aanleiding van een reactie van Thomas Fellinger op mijn posting. Thomas schrijft dat ING Direct de dienst banking opnieuw aan het uitvinden is.
MarketingFacts verwijst nog naar enkele artikelen over dit fenomeen in NRC en Intermediair. Marco Derksen van MarketingFacts vraagt zich af waarom we het fenomeen van de oranje ING Cafés nog niet in Nederland zien
Tom van Brunschot van de Imagineering Academy, onderdeel van de Internationale Hogeschool Breda brengt naar aanleiding van mijn posting over de nieuwe banking experience van de ING een wel heel bijzonder item in, nl. corporate geur. Zie ook zijn reactie op de posting. Het blijkt dat ING aan het experimenteren is met dit fenomeen. Zo meldt het Algemeen Dagblad eind oktober ((AD artikel corporate geur.pdf):
Lekker luchtje bij ’t bankieren
Het bedrijfsleven ziet steeds meer het nut in van geuren. Een flinke groep ondernemingen test nu het effect van geurzuilen op plekken waar veel mensen komen.
ING Bank heeft inmiddels op tachtig regiokantoren een ‘corporate’ geur geïntroduceerd en is enthousiast over de resultaten.

Deze ontwikkeling past natuurlijk perfect in de Experience Economy .
Het bedrijf Senta heeft daarvoor een multisensoring concept ontwikkeld in samenwerking met Smartnose
Senta schrijft in een eerder persbericht over multisensory concepting (Multisensory concepting senta.pdf):
“Het prikkelen van zintuigen wordt steeds belangrijker in communicatie. Het product, het merk of de dienst in alle facetten ‘beleven’, intrigeert mensen en zorgt voor een betere beeldvorming. Dit zijn resultaten uit onderzoeken uitgevoerd in opdracht van Senta multisensory concepting. Ook blijkt dat nog steeds de nadruk ligt op communicatie via de ogen en de oren. Een gemiste kans, want het prikkelen van de neus, de tastzin of de smaak, kan in veel gevallen veel meer en nauwkeuriger informatie overdragen.”