Recent onderzoek dat door VODW Marketing is uitgevoerd in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam en MarketResponse laat zien dat de huidige consument een echte multichannelconsument is. De consument wil zaken doen met bedrijven via het kanaal dat hem voor dat product in die fase het beste uitkomt. De ene keer is dat internet de andere keer is dat de winkel.
Dit staat vandaag te lezen in een column van Emerce. Er is ook een uigebreide managementsummary van het rapport.