Geheel in lijn met de nieuwe ontwikkelingen in de Experience Economy en speciaal daarbinnen de toenemende aandacht voor het verhaal, zoals Rolf Jensen beschrijft in zijn boek De Droommaatschappij is de opkomst van het fenomeen Digital Storytelling. Maar wat is het?
Volgens Bernajean Porter is dit fenomeen het beste te omschrijven als:
“Digital storytelling takes the ancient art of oral storytelling and engages a palette of technical tools to weave personal tales using images, graphics, music, and sound mixed together with the author’s own story voice.”
In dit artikel uit TechLearning staan enkele kenmerken. Goede digital stories:
– Are personal
– Begin with the story/script
– Are concise
– Use readily-available source materials
– Include universal story elements such as conflict, transformation, and closure.
– are told in a way that allows the audience to identify with them, remember them, and be changed by them.
– Involve collaboration
In het bovengenoemde artikel staan veel link naar interessante websites.