Ik was vandaag bij een (besloten) seminar van ANP Pers Support waar ik al eerder over schreef. Ruim 120 mensen waren aanwezig. 
Het was een verrrassing dat de webloggers in de zaal welkom werden geheten. Dat waren Cees tne Thije en Jorrit Kreek van Startlog.nl en ondergetekende. Remco Plettenberg Consultant bij PR-Adviesbureau Porter Novelli  en weblogger op Buzzmarketing liet mij zelfs mijn hand opsteken waar ik zat. Hij had mijn postings gelezen over dit seminar en vroeg gelijk even aan de directie van ANP of het goed was dat ik er verslag van zou doen op mijn weblog. De directie van ANP ging daarmee akkoord. Waarvoor mijn dank!

Blogonderzoek
Als voorbereiding op dit seminar konder de deelnemers een poll invullen. Daaraan heeft meer dan 75% meegedaan! Dus bijna 100 mensen. Hier de conclusies uit het onderzoek die door Remco werden gepresenteerd:

– er is redelijke bekendheid met blogs
– technology en zakelijk dienstverlening geven aan het beste voorbereid te zijn
– monitoring van blogs gebeurt nog weinig
– over de impact van blogs is bijna iedereen het eens
– meer dan 50% ziet een rol weggelegd voor een corporate blog
– strategie-ontwikkeling op bloggin is het afgelopen jaar belangrijker geworden
– er is duidelijk honger naar kennis en ervaring op het gebied van blogging

Wat is een weblog?
Frank Janssen van Frankwatching ging in op het fenomeen weblogs. Voor mij was dit niet veel nieuws, maar uit de reacties uit de zaal en het driftig aantekeningen maken van mensen kon ik opmaken dat het voor veel mensen nog (redelijk) nieuw was.
De volgende onderwerpen kwamen aan bod:

– Frank ging in op hoe zijn weblog zijn leven heeft veranderd. Van manager naar consultant met steeds meer exposure voor zijn weblog en de daaraan gerelateerde werkzaamheden
– weblog Jan Marijnissen als voorbeeld van een echt weblog: met reactiemogelijkheden, rss en veel links
Soorten weblogs:
persoonlijke weblogs (grootste gedeelte van de 800.000 weblogs in Nederland), nieuws- shocklogs, professionele blogs (business blogs), media-/ uitgeverblogs, corporate blogs
de implicaties van blogs:
blogs bereiken effect, soms tot in de massamedia. Dat komt door het hoge netwerkgehalte in de blogosphere, waar door het nieuws zich snel verspreid, blogs zijn zoekmachine-vriendelijk en krijgen daardoor hoge rankings, journalisten van de traditionele media gebruiken blogs als nieuws-/onderzoeksbron (Jan Pronk)
netwerkeffecten:
blogs zijn sociaal met elkaar verbonden (communities) en maken slim gebruik van technologische mogelijkheden zoals blogroll, hyperlinks, pings, trackbakc, rss-feed etc.
Kryptonite-case:
Frank laat de kryptonite-case de revue passeren waarin een amateur filmpje er uiteindelijk in 10 dagen leidde dat het bedrijf $10 miljoen schade leed en er op enkele dagen meer dan 1.800.000 lezers de berichten over deze case lazen
blogs als nieuwsbron
Frank laat aan de hand van een eigen case zien dat één nieuwsbericht kan leiden tot nieuws, verdieping, discussie en spin-off

Blogs als onderdeel van communicatiebeleid
Remco laat enkele vragen de revue passeren:
– bloggen is een bewuste keuze:
niet voor elke organisatie relevant of geschikt
wees bewust van de (on)mogelijkheden, succes- en faalfactoren van blogs, de benodigde inzet van geld, tijd en menskracht
ga niet doelloos mee met de hype
– Wat wil je uiteindelijk bereiken?
pas het binnen het communicatiebeleid (wat wil je realiseren intern en extern)
welke strategie, tactiek en middelen zet je in?
wat voegt een blog hieraan toe?
– Fit met corporate identity en image:
past een blog bij de uitstraling
hoe ‘open’ ben je als organisatie
– Wat wil je uiteindelijk bereiken?
blogs zijn niet vrijblijvend
vereisen lange termijn planning (geloofwaardigheid)
structurele inbedding in corporate communicatiebeleid

Hoe start je met bloggen?
– stap voor stap: leren&monitoren, start interne blog, start corporate blog, integratie in communicatiebeleid
– de regels:
sta open voor discussie
gebruik stijl die op natuurlijk wijze past bij bedrijf of persoon (authentiek, geloofwaardig)
gebruik geen corporate taal of commerciële boodschappen
geen ghostwriting
regelmatige updates
blogging is maatwerk

Accenture blogpodium
Jort Possel van Accenture (weblog Accenture) legt uit hoe Accenture het heeft aangepakt en vooral ook waarom. Hun doel was om menselijker en sociale over te komen (human face, thought leadership en interaction). Dus vooral op bezig te zijn op het gebied awareness en knowledge.
– Kosten
De kosten waren zeer beperkt. Het was vooral een tijdsinvestering.
– Risico’s
Bij de risico’s hebben ze zich afgevraagd hoe om te gaan met reacties. Daarbij hebben ze besloten om alle reacties (behoudens schelden e.d.) toe te laten maar ze eventueel zichtbaar aan te passen, zodat voor iedereen duidelijk is dat de reactie veranderd is (bijvoorbeeld een klantnaam weglaten).
– Human face
Ook persoonlijke ‘avonturen’ en privé zaken worden door senior management beschreven (bijvoorbeeld vakantie)
– Thought leadership
Vakspecialisten schrijven over hun vakgebied. Dus geen marketingverhaal of commercieel verhaal, maar de specialisten zelf aan het woord laten.
– Interaction
Accenture ziet dat er discussie gevoerd worden over de thema’s die zij belangrijk vinden

UPC Nederland en webcare
Ronald van der Aart, UPC geeft uitleg over het webcare team dat reageert op websites en weblogs wannee UPC of haar producten en dienstverlening besproken worden. Zijn belangrijkste punten:
– imago van UPC verbetert langzaam
– belangrijkste redenen voor een webcare team die reageert op discussies op websites/logs: pro-actief handelen (customer care), probleem o
plossen, issue management (signaleren en dempen) (pr), verwarring voorkomen over productkenmerken (marketing)
– juli gestart met 8 personen 1-2 uur per dag actief
– aanvankelijk beperkt aantal website waarop UPC reageerde
– wanneer en wat: zo snel mogelijk, scheiden van feiten en fictie, geen emoties, geen discussie, voorlichting, oplossen van individuele problemen
– aanvankelijk scepsis, later snel draagvlak, succes stories, nieuwe ambassadeurs, veel positieve publiciteit, afname anonieme postings van upc-medewerkers, toename klanttevredenheid
– belangrijkste les: structurele aandacht is essentieel, van 8 naar 2 mederwerkers full-time, aantal website/wbelogs uitgebreid (volgen met Technorati en RSS), niet alleen reageren maar ook pro-actief informeren, team moet vaste plek krijgen in organisatie
– praktische tips: zorg voor capaciteit, tools en goede interne afspraken, reageer snel, kom beloften na, zorg dat d feiten kloppen, sommige discussies kun je niet winnen, laat je niet uit de tent lokken, let op tone-of-voice (niet te formeel)

In de discussie kwamen nog enkele technische zaken aan bod zoals wat RSS is en hoe je weblogs kunt volgen. Ook werd er nog gesproken over blogs als hype of blogs als trend. Waarbij de conclusie was dat blogs zullen blijven (alhoewel ze evolueren) en aan invloed zullen toenemen.
Al met al denk ik dat het voor vele aanwezigen goed was om eens kennis te maken met dit fenomeen zodat ze daar over na kunnen denken. Ik vond het opvallend dat er nog zoveel onbekendheid was met het fenomeen en hoorde nog veel ‘corporate speak’ tussen de bedrijven door van het publiek en sommige sprekers. Vooral de mensen die zelf nog niet bloggen of er nog weinig kennis van hebben genomen scheiden nog duidelijk de zakelijke persoon van de privé persoon. Alsof mensen die bloggen andere mensen zijn. Terwijl ze natuurlijk zelf ook bij die groep zouden kunnen horen. Daarom was het goed dat Frank en Remco er ook als blogger zaten en duidelijk lieten merken dat het gaat om de stem van mensen die veel belangrijker gaat worden of eigenlijk al is dan de stem van het bedrijf. Geloofwaardigheid van een blogposting scoort hoger dan die van een persbericht, merkte Frank nog fijntjes op.
Ik denk dat het goed is als het ANP vaker een bijeenkomst organiseert over dit onderwerp en dan bijvoorbeeld employee-bloggers of professionele bloggers aan het woord laten en hun ervaringen laat vertellen. Of misschien moet het ook wat praktischer zijn waar in iemand laat zien hoe hij blogt en wat er dan gebeurt. Dus een kijkje in de keuken. Nu is het nog teveel ‘sheets-werk’.