Tja, de opdracht die ik van mijn directie kreeg is simpel:

“De opbouw van een dossier teksten voor Engels, Frans, Duits met (indien mogelijk multiple choice) vragen en in ieder geval antwoorden, opbouwend in moeilijkheidgraad van leerjaar 1 t/m 3 H/A waarbij leerlingen kunnen oefenen met de leesvaardigheid. Minimaal 25 digitale teksten per leerjaar, per taal.
De uitleg en vragen hierbij moeten voor leerjaar 1 en 2 bij Frans in het Nederlands staan.
Leerjaar 2 Duits en Engels uitleg en vragen liefst in het Nederlands maar als mogelijkheid mag ook de betreffende taal.
Leerjaar 3: voor alle talen in de voertaal. Dus Engels met Engelse uitleg en vragen, Duits met Duitse uitleg en vragen, Frans met Franse uitleg en vragen.”

De uitwerking wat minder eenvoudig. In de praktijk komt het er op neer dat ik 225 teksten moet gaan verzamelen voor Havo en Atheneum die online staan, met vragen erbij en de mogelijkheid tot correctie door de leerlingen zelf. Dus de antwoorden en feedback moet ook gelijk online staan.

Als je ideeën hebt of bronnen, dan hou ik zeer aanbevolen!