Weer wat geleerd vandaag en opgelost. Het bleek dat je niet kon inloggen met de TypeKey om een reactie te geven. Wat bleek. Als je in je TypeKey account als blogger de domeinen waar je TypeKey op wilt gebruiken in geeft, dan dient die url te eindigen met een slash ( /). Je moet het maar weten. Gelukkige wist Maarten Schenk het te vinden. Dit is het bewuste artikel waarin het staat en waar je ook kunt vinden hoe je het allemaal doet.