Zoals aangegeven wil ik aandacht besteden aan een 4–tal scenario’s uit het rapport van het IVLOS. Daarbij heb ik het stukje hieronder staan waarin de samenleving besproken wordt dat bij dit scenario hoort. Als we volgens Arnold Cornelis terecht komen in een tijd van communicatieve zelfsturing, dan is dit scenario een eind op weg voor wat betreft zelfsturing. Echter communicatie in de relatie van mens tot mens; het vragen en ontvangen van feedback, zie ik niet in dit scenario. Er is technisch gezien wel veel mogelijk maar het komt me allemaal wat afstandelijk over. Inderdaad: iedereen zijn eigen weg. Waar is de gezamenlijke weg? Lees hieronder het tijdsbeeld van de samenleving en de ontwikkeling van ICT bij dit scenario.


“De overheid heeft zich in 2020 teruggetrokken uit veel sectoren waar zij vroeger verantwoordelijk voor was. Onderwijs, gezondheidszorg en sociale zekerheid worden nauwelijks nog door de overheid gereguleerd. Overheden hebben zich geconcentreerd op taken als rechtspraak, wetgeving en binnenlandse en buitenlandse veiligheid. Door de terugtredende overheid is een mondiale vrije­markteconomie ontstaan. ICT heeft een transparante markt voor goederen en diensten mogelijk gemaakt, waarin vraag en aanbod voortdurend de prijs bepalen. Het internet vormt de infrastructuur waarop bedrijven en individuen niet alleen producten, maar vooral ook arbeid, kennis en expertise verhandelen via internationale veiling-sites. Daardoor vindt onderwijs en ontwikkeling plaats, los van plaats of tijd, los van taal of cultuur. Onderwijs is waarlijk mondiaal geworden.
ICT kenmerkt zich door geïntegreerde systemen waarop een grote variëteit aan applicaties functioneert. Op dat punt biedt de markt een zeer grote keuzevrijheid aan consumenten. De basissystemen zijn via intelligente middleware met elkaar verbonden. Daardoor fungeert de mini-pc in het ene geval als personal assistant op de expertiseveiling, in het andere als vertaalmodule (vertalin­gen van en naar het Chinees vormden het laatste grote struikelblok), nu eens als leerrouteplanner, dan weer als internet agent. De hardware ziet er heel anders uit dan 15 jaar geleden: pc’s, telefoons en camera’s zijn geïnte­greerd, en na de doorbraak van spraakherkenning in 2010 zijn toetsenborden antiquarisch geworden. Draadloos internet heeft de rol van tv en radio overgeno­men. Doordat de technieken van umts (mobiele telefoon), adsl (internet) en WiFi (draadloze netwerken) gecombi­neerd werden, is iedereen overal en altijd online.”

(bron) (pdf)