Ondanks het feit dat de overheid thuiswerken op allerlei wijzen probeert te stimuleren, wordt er bij de overheid zelf het minst thuis gewerkt. Zo blijkt uit de ICT Barometer van Ernst & Young van februari 2007. Je kunt het rapport ICT Barometer over telewerken downloaden.


De tweemaandelijkse ICT Barometer ondervroeg 600 Nederlandse directeuren, managers en professionals uit het bedrijfsleven en de overheid. Binnen de overheid bleek het gemiddelde aantal thuiswerkuren het laagst en is de werkgeversbijdrage voor thuiswerken minimaal (54 euro tegen een gemiddelde werkgeversbijdrage van 757 euro binnen de dienstensector). De dienstensector scoort het hoogst en investeert veruit het meest in thuiswerkplekken.

“De overheid zegt thuiswerken te stimuleren, onder meer om de reistijden en dus de files te verkorten. Niettemin is het pc privé project nog geen twee jaar geleden afgeschaft en is de ARBO regelgeving over de thuiswerkplek zodanig aangescherpt, dat het veel moeilijker is geworden om aan de regels te voldoen. Kortom: de overheid maakt thuiswerken in de praktijk eerder moeilijker,” aldus Jacob Verschuur, directeur ICT Leadership bij Ernst & Young.

“Hier ligt dus een uitgelezen kans voor het nieuwe kabinet: maak thuiswerken echt een prioriteit en practice what you preech!”

Thuiswerken helpt niet alleen om de files korter te maken. De opwarming van de aarde door uitstoot van CO2 is de laatste tijd dagelijks in het nieuws en de zorg over het klimaat staat hoog op de agenda van het nieuwe kabinet. Het stimuleren van thuiswerken zal ook een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de vermindering van deze uitstoot. “Bovendien”, meent Verschuur: “is een van de speerpunten van het nieuwe kabinet om de kenniseconomie te bevorderen en hierdoor innovatie mogelijk te maken. Dit zal alleen mogelijk zijn als werkgevers hun kenniswerkers ruimte kunnen geven zo effectief mogelijk te werken. De traditionele 9 tot 5 mentaliteit hoort niet thuis in een kenniseconomie.”

Uit dit onderzoek blijkt ook dat het voor 75 procent van de ondervraagden mogelijk is om voor een deel thuis te werken. Echter, slechts 7 procent van de bedrijven stimuleert daadwerkelijk deze geënquêteerden om thuis te gaan werken.