Soms komt iemand iets tegen waarbij de puzzelstukjes in elkaar vallen. Zo verging het Eduard van Brickmeetsbyte.com ook. Hij vond een zeer waardevolle presentatie over trends (ppt) uit 2000. En als je het zo terug leest dan denk je: het zou gisteren geschreven kunnen zijn. Eduard voegt er nu iets aan toe waardoor bij hem het kwartje valt, zoals hij het zelf noemt, namelijk weblogs als katalysator. En ja dan wordt het verhaal nog sterker. Lees de trends die hij destijds zag maar eens en vergeet niet presentatie en de posting er bij te lezen. Waardevol!

Trends destijds:

Nieuw speelveld
• Plaats en tijd zijn niet meer relevant
• Grenzen tussen bedrijfstakken vervagen
• Kerncompetenties zijn leidend

Nieuwe spelers
• Piranha economy: the big fish gets eaten by the small fish
• lage toetredingsdrempels
• Dis-intermediation
• Re-intermediation

Nieuwe spelregels
• Drastische kostprijsverlaging
• Perform or disappear
• Battle of the brands
• Het gaat om kopen – niet om verkopen

Voeg daarbij weblogs toe en dan:  “….is er pas echt sprake van een dialoog.”  Marco van Marketingfacts verwijst in dit verband bij de reacties nog maar eens naar The Cluetrain Manifesto.

Tags: ,