Zou dat interessant kunnen zijn? Dat je bij elke posting aan kunt geven wat je van die posting vindt, door middel van het aanvinken van wat sterretjes. Ik kom dat steeds vaker tegen. Ik zag het ook bij bijvoorbeeld NewsGator. Nu hebben zij ook een plugin voor TypePad. Dus met wat simpele aanpassingen aan mijn template zou ik die mogelijkheid kunnen aan bieden. Je kunt het in werking zien bij Greg Reinacker onder zijn postings.
Laat eens horen wat je er van vindt. Zou jij het gaan gebruiken?

Technorat tags: , ,