Tusch10Dat is de titel van het ViNT symposium van Sogeti dat morgen op de rol staat in het Tuschinski Theater in Amsterdam en waar ik naar toe ga. Het programma is interessant en goede sprekers lijkt me zo. Kijk maar:

– Shoshana Zuboff (prof. of Business Administration Harvard Business School):
Today’s Business Model is Broken. Beyon Repair. Can we innovate our way to a support economy? The chasm netween individuals and companies, those who will get rich irst.
– Henk Volberda (hoogleraar Strategisch Management Erasmus Universiteit)
De flexibele onderneming: hyperconcurrentie: voortdurende verandering, strategische vernieuwing:  balanceren van verandering en vasthoudendheid, naar permanente flexibele ondernemingsvormen: het einde van de bureaucratie?
– Max Put (kunsthistoricus): Tuschinski!
– Herman Pleij (hoogleraar Historische Nederlandese Letterkunde Universiteit van Amsterdam)
Erasmus en het poldermodel: eenzijdige interpretaties van ons poldermodel, handelsbelangen of nobele inborst?, zegen voor de welvaart!
– Ton aan de Stegge (CEO Telfort)
Implementint the Future: de terugverdientijd van 2 miljard, verantwoord anticiperen op de toekomst, innovatief vermogen is niet hetzelfde als investeren in vernieuwing
– Navi Radjou (Vice President Forrester Research)
Global Innovation Networks: best practices for managing innovation, why is the traditional innovation model broken? How can your organisation migrate tot the Innovation Network Model?

In de folder staat een korte typering te lezen die me wel aanspreekt en mooi aasnluit bij de trends en ontwikkelingen die ik de laatste tijd beschreven heb:

“….alle bestaande bedrijven zijn passé. Open netwerken van individuen drukken met hun open innovatie een stempel op deze eeuw van vernieuwing.”