Het is altijd goed om te lezen hoe anderen het vergaan is bij bepaalde experimenten. Zo lees ik vandaag via CorporateBlogging.info een stukje over hoe Microsoft het heeft gedaan. Het hele artikel staat te lezen op een weblog van msdn, nl. de weblog van Korby Parnell. Zijn slot geeft aan waar het allemaal om draait: vertrouwen. Het feit dat hij altijd heeft mogen bloggen heeft van hem (en vele anderen binnen Microsoft) tevreden medewerkers gemaakt, die op hun beurt prima ambassadeurs zijn van wat het bedrijf wil uitdragen:

“Live and Let Blog: Improving Employee Satisfaction
Trust is the root of all goodness. As a Microsoft employee, I have always regarded my ability to blog in public as a supreme privilege. The fact that I was allowed to blog in 2002 and am encouraged to blog in 2005 by my managers is a clear indication that Microsoft thinks of and treats its employees as partners, not peons. Individual employees can make a positive difference and the relative success of corporate blogging efforts like Microsoft’s prooves it.”

Robert Scoble  (Microsoft blogger) geeft nog een kritisch commentaar onder de posting en vraagt zich af waarom bepaalde mensen vergeten zijn en verwijst snel nog even naar een betere stukje over wat Microsoft heeft gedaan. Dat stukje komt, je raadt het al….uit Robert’s en Shel’s boek: Naked Conversations How Blogs are Changing the Way Businesses Talk with Customers.

Tags: ,